Tailormap GIS-viewer.
Zo werkt het

Zo werkt GIS

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het bevat informatie over de specifieke invulling van een bepaalde locatie, waar ook ter wereld. Die invulling kan bijvoorbeeld zijn dat er huizen staan, dat er kabels onder de grond liggen of dat er een wijkcentrum ligt. GIS haalt die informatie uit (meestal) openbare databases en ontsluit ze in de regel middels een kaart. Juist het combineren van verschillende data levert waardevolle informatie en inzichten op.

Met de Tailormap GIS-Viewer kunt u als beheerder of gebruiker van de openbare ruimte heel veel relevante informatie ontsluiten en zichtbaar maken. Dat helpt om beslissingen te maken, het helpt ook het uw medewerkers of uw klanten gemakkelijk te maken om informatie te vinden en te gebruiken.


Het aantal mogelijkheden is zo goed als onbeperkt. Denk aan:



  • Hoeveel panden staan er in een gebied dat onder water dreigt te lopen?
  • Hoe dicht staan de kinderdagverblijven in deze stad bij plaatsen waar de lucht vervuild is c.q. bij plekken waar elektriciteitsleidingen liggen?
  • Voor welke locaties in deze stad kan een vuurwerkvergunning aangevraagd worden?
  • Hoe verhoudt zich de leeftijdsopbouw in wijken met de plaatsing van AED’s?

Heeft u zelf vragen over het combineren van data voor de openbare ruimte? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden: info@tailormap.nl .

Open Source

Tailormap is ontwikkeld door B3Partners, een bedrijf dat zich volledig richt op de toepassing van GIS in de bedrijfsvoering van zowel overheden als bedrijven. In meer dan 15 jaar hebben wij een bewezen reputatie opgebouwd op het gebied van open standaarden en Open Source. We bouwen voort op wat elders is ontwikkeld. Onze eigen expertise en ontwikkelde componenten delen is onderdeel van onze missie. Voor onze klanten levert dat belangrijke voordelen op zoals leveranciersonafhankelijkheid, duurzame producten en kostenbesparing.

B3Partners is de ontwerper en bouwer van een aantal substantiële Open Source projecten zoals Flamingo GeoCMS en BRMO geogegevensmagazijn. Deze software is beschikbaar via Github.com/B3partners. Hiernaast dragen we onder andere actief bij aan de ontwikkeling van Open Source initiatieven zoals Geotools. Tailormap is gebaseerd op Flamingo GeoCMS en is daarmee ook volledig Open Source.

Ondersteuning

Tailormap biedt extra mogelijkheden zoals:

  • Professionele support en helpdesk
  • Beschikbaar als service in de Cloud
  • Beschikbaar in talen (naast Nederlands) als Engels en Duits (andere talen op aanvraag)
  • Werkt met internationale kaartprojecties
  • Verbeterde online helpteksten
  • Voorzien van configuraties voor een snelle start

Vragen over de technische mogelijkheden en specificaties van de verschillende versies van Tailormap kunt u telefonisch (030 2142081) of per email hier stellen.