Doorverwijspagina

Op deze pagina vindt u links naar externe websites met interessante informatie.

Risicokaart.nl

De Risicokaart informeert over mogelijke risicosituaties in de omgeving.

WOZ-waardeloket

WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Deze kaart van Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) loket bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond.

Vergunning

Op de kaart worden berichten getoond die in de afgelopen 8 weken zijn gepubliceerd. Deze berichten, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een verkeersbesluit, hebben betrekking op een specifieke locatie.

Atlas Leefomgeving

Deze Atlas wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid.

BROloket

Het loket ontsluit alle gegevens en modellen uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO).